PMS – hormonellt men kanske även ett kulturellt fenomen?

PMS – hormonellt men kanske även ett kulturellt fenomen?

De flesta kvinnor känner av någon typ av antingen känslomässig eller kroppslig förändring under menstruationscykeln. När man pratar om PMS symtom finns det ett brett spektrum och dessa varierar självklart från kvinna till kvinna. Vissa kanske inte märker av några större besvär under månaden medan andra varje månad upplever enorma förändringar. Tänk att PMS, förklimakterie- och klimakteriebesvär forfarande, än idag på 2000-talet är så dolt i mörker, trots att detta är något som har påverkat kvinnor genom alla tider. 

Historiskt sett har kvinnor diagnostiserats med exempelvis ”hysteri” och ”wandering wombs” – sjukdomstillstånd som ansetts vara kvinnliga störningar. En del hävdar att om det hade funnits en manlig PMS hade forskar- och läkarvärlden för länge sedan kartlagt orsaken och hittat ett botemedel. Men detta är än idag ett komplext område många gånger dolt i mörker med tusentals kvinnor som varje månad lider av sina besvär. 

När man pratar om PMS handlar det om ett brett spektrum av förändringar/symtom som är väldigt individuella. Vissa kvinnor märker inte av några större förändringar under menstruationscykeln medan andra upplever diverse olika symtom, mer eller mindre besvärande. En liten procent kvinnor påverkas extremt mycket och lider extremt av sin PMS. I dessa fall brukar man prata om PMDS – premenstruellt dysforiskt syndrom. Enligt vårdguiden har ca 3-5 % av alla som har mens PMDS men man kan föreställa sig att det finns ett stort mörkertal. PMDS innebär ofta psykiska besvär som ångest, oro och även depression som påverkar och slår ut hela vardagen.

Att hormonerna påverkar oss råder det inte så mycket tivel om. Våra fluktuerande hormonnivån under månaden påverkar neurotransmittorer och signalering i hjärnan vilket följaktligen påverka hur vi mår. Hur alla funktioner och mekanismer i kroppen samspelar är väldigt komplext men med information kring vår cykel kan vi lättare förstå oss på vår egna inre rytm och göra val som får positiva effekter på vår hälsa.

Vanligtvis behandlas ofta PMS-besvär med exempelvis p-piller (för att balansera progesteron eller östrogen eller en kombination av dessa) eller med antidepressiva läkemedel. Dock är p-piller syntetiska hormoner som stänger ner vår egna reproduktiva cykel, något som får stora konsekvenser framöver. Jag tror vi behöver gräva djupare än så. Vi kan inte behandla symtom genom att stänga ner och lägga locket på. Vi behöver gå till botten med vad det är vår kropp försöker signalera. Vad ligger bakom symtomen och hur kan vi stötta kroppen på bästa sätt för att bygga en optimal hälsa. Dock är det idag svårt att som kvinna göra aktiva val kring vår fertilitet då vi ofta inte har tillgång till information.

PMS eller Premenstruellt syndrom är kanske inte bara något som uppstår inom oss hormonellt utan våra tankar, känslor och vårt beteende påverkas även av vår omgivning, den kontext vi befinner oss i.  Hur vi blir bemötta och även hur vi förhåller oss till våra egna tankar kommer i slutändan att påverka oss.

Under ”The Moon cycle” sker en hel del fysiologiska förändringar inom oss både hormonella förändringar men också förändringar i hjärnans nervsignalering. Den yttre miljön kommer också spela roll. Några faktorer som kan ha en avgörande betydelse för hur vi mår är exempelvis stress – som i vår hektiska vardag mer hör till vanligheten än ovanligheten. Det finns många faktorer som skapar stress i vår moderna värld och höga krav på att prestera i alla möjliga sammanhang.

Vissa menar att PMS är ett västvärlds fenomen. I studier som har gjorts i andra delar av världen, exempelvis Asien rapporterar inte kvinnor lika många PMS symtom och besvär som kvinnor i västvärlden. Symtom och sjukdomar är ofta kulturellt betingade men är PMS något vi har skapat i västvärlden? Inte en helt enkel fråga. Men något som är ganska självklart är att vår omgivning påverkar oss och eftersom hormonerna fluktuerar under cykeln påverkar det även vårt humör mer eller mindre. Om man då upplever support och stöd från omgivningen och framförallt egen förståelse och acceptans kanske denna hormonella påverkan inte märks av särskilt mycket. Om man istället får höra att man är arg, sur, bitter, oregelbunden (och många värre utryck) blir det naturligtvis en negativ spiral – ingen mår väl bra av att höra det! Mindre problem och irritationsmoment i vardagen blir plötsligt mer irriterande och märkbara.

Ett bra hjälpmedel för alla kvinnor är att börja tracka sin egna cykel. Eftersom denna är så individuell kan det vara en god idé att ha koll på just sina egna tankar och känslor och symtom. Skriv ner! För dagbok under några månader och notera eventuella förändringar i humör, tankemönster och i sinnestillstånd. Det är så användbart! Kanske börjar du märka ett mönster. Kanske kan du gå tillbaka några månader och se att samma, exempelvis destruktiva tankemönster återkommer under en viss tidpunkt av menstrationscykeln varje månad. Genom att ta reda på dessa mönster börjar vi få ett mer helikopterperspektiv över förändringar. Vi kanske kan börja distansera oss från tankar och känslor och även förändra vårt förhållningssätt till dessa då de blir för destruktiva. Vi kan även börja planera för förändringar och stötta oss själva utefter våra olika behov. Kanske det är läge under vissa specifika veckor av månaden att lägga in lite mer ”jag-tid”. Att planera in för en egen stund, avkoppling och återhämtning. Små förändringar som faktiskt kan göra stor skillnad! 

PMS fasen kan vara en period då vi ofta har mer ”energi” i kroppen. Energi som kanske ofta kanaliseras och kommer ut som ilska, irritation och frustration. En del kvinnor upplever den här perioden som en tid då kreativiteten flödar. Tänk att det är samma typ av intensiv energi i kroppen som egentligen kanaliseras på ett annat sätt, ett positivt sätt. Om vi blir mer medvetna om våra cykliska förändringar och ger oss tid att exempelvis ta hand om oss själva kanske denna energi är något vi kan ta till oss och dra fördel av istället. 

Jag skulle nog säga att PMS både är hormonellt betingat och kanske även kulturellt. Ett komplext samspel mellan vår inre fysiologiska miljö och den kontext vi befinner oss i. Dock ska vi inte behöva lida. Vi får ofta höra att PMS är normalt, var och varannan kvinna lider av det in någon grad. Dock ska det inte vara något vi behöver genomlida varje månad. Med aktiva val genom kost och livsstil kan vi påverka hela vår inre miljö och vår hälsa generellt.


Kvinna – PMS, klimakteriet och hormonell balans

Kvinna – PMS, klimakteriet och hormonell balans

Funktionsmedicin är ett väldigt intressant område när det kommer till kvinnliga hormoner och hälsa. Ett område som jag verkligen brinner för. Så många kvinnor lider idag av hormonella obalanser. Det handlar om obalanser som kanske startar väldigt tidigt i livet och som bara blir värre och värre med åren. Kost, livsstil, syntetiska ämnen som stör vår egna menstruationscykel och syntetiska p-piller är alla orsaker till biokemiska obalanser som sätter kropp och själ ur balans. Inom funktionsmedicin tittar man på hur vi kan använda nutrition och kosttillskott för att manipulera eller förbättra cellsignaleringen i kroppen och därmed hela vår endokrina balans. Faktorer som många av oss inte alls känner till eller får information om genom livets olika faser. Det positiva är att det finns väldigt mycket vi kan göra men vi behöver aktivt söka och hitta information och hjälp.

Blodsockret är en nyckelfaktor till hälsa och påverkar i hög grad vårt hormonella system. Vi behöver ett stabilt blodsocker under dagen och detta är ett viktigt steg för att få kroppen tillbaka till homeostas/balans. Så börja alltid med att ta kontroll över kosten det hjälper till att förbättra humöret, kan lindra acneproblem, gynnar en regelbunden menstrationscykel, bidrar till viktnedgång etc. Man kan säga att blodsockerkontroll hjälper kroppen tillbaka till sitt ursprungsläge, det läge där vi egentligen borde befinna oss.

Photo by Pedro Gomes on Pexels.com

En bidragande orsak till att allt fler kvinnor mår dåligt idag är bland annat den allt högre belastning av kemikalier som finns i miljön omkring oss. Dessa skadliga ämnen påverkar definitivt vårt hormonella system i allra högsta grad. För att hjälpa din kropp och dina hormoner på traven tänk att du behöver vårstäda ordentligt bland alla dina produkter. GO GREEN helt enkelt. Detta gäller allt från hårschampo, smink och rengöringsprodukter till städprodukter och tvättmedel. Det är inte alltid lätt att navigera i havet av produkter på marknaden men ta en titt på de produkter du använder dagligen. Läs innehållsförteckningen och så fort det är något ingrediens du inte förstår – byt ut! GO GREEN.

Photo by Alena Koval on Pexels.com

Jag kan varmt rekommendera boken Women code av Alisa Vitti . Har man obalanser, lider av en riktigt besvärlig PMS, ofrivillig barnlöshet, eller andra symtom kopplat till sin menstruations cykel – läs då denna bok! Och ge den sen gärna vidare till någon som du tror eller vet skulle behöva den. Sprid kunskapen! Här kan du lära dig mer om hur du optimerar ditt näringsintag och hur du kan stötta och balansera din kropp genom hela din cykel.

Hormonella obalanser påverkar oss på alla plan. De påverkar alla funktioner i kroppen och vår naturliga biokemi sätts ur spel – inte konstigt att det får konsekvenser på exempelvis vikten, vår mentala hälsa och vårt allmänna hälsotillstånd. Hormonerna påverkar vårt mentala tillstånd och hela vår metabolism.

Genom vår menstartionscykel förändras hormonerna i kroppen på ett väldigt specifikt sätt. Vi har en specifik nivå av östrogen, progesteron och testosteron i alla våra olika cykliska faser. Olika symtom som exempelvis acne under ägglossning indikerar på hormonella obalanser som inte alls behöver vara där. PMS symtom är något som vi tror är helt normalt och som vi helt enkelt tror att vi måste genomlida en gång i månaden. Så är det verkligen inte! Vi behöver förstå att vi inte är konstanta och att ett sätt fungera över tid. Våra hormoner fluktuerar och vi behöver ta hänsyn till det och anpassa vår livsstil efter det.

Tänk så här, biokemiskt är vi en ny person genom varje ny fas i vår cykel – hur underbart och komplicerat är inte det!

Genom att anpassa vår kost och även vårt träningsmönster efter våra hormonella faser kan vi underlätta för kroppen att må mycket bättre.

Kvinnans olika faser

En cykel består av fyra olika faser. I den första fasen, den follikulära fasen, som börjar med mensen och slutar med ägglossning börjar kroppen förbereda sig inför ägglossning och det sker en ökning av vissa hormoner. Våra nivåer av östrogen kommer att stiga under den denna fas och kroppen mår bra av mer fermenterad mat som hjälper systemet att återbalanseras inför allt arbete som kroppen kommer gå igenom under resterande cykel. Ät mer av exempelvis:

  • Miso
  • Yoghurt
  • Kombucha
  • Surkål
  • Surdegsbröd

Hitta mer information i Women code om hur du kan skräddarsy din kost under månaden för att optimera hälsa och balans. Något som är säkert är att många av oss behöver lära sig mer om den fantastiska kroppen. Framförallt inse att vi inte behöver vara offer för dessa obalanser utan att vi faktiskt har makten att påverka och förändra. Något som vi bör komma ihåg är att mensen är en vitalitetssignal som signalerar att vårt system är i balans.

PMS

Om vi har för mycket östrogen i förhållande till progesteron har vi ett senario där vi kanske lider av PMS vilket många gånger gör att vi känner oss helt bedrövliga. Vi antar ofta att PMS hör till livet men så behöver det inte alls vara. Tyvärr får vi liksom aldrig direkt någon utbildning i hur våra hormoner fungerar och hur vi kan äta och leva för att stötta vårt egna system.

Stressen påverkar våra hormoner

Vår livsstil idag innebär ofta en hög dos stress. Tänk alla mobiler och surfplattor som vi omger oss av dagarna långa. Att all denna stimuli påverkar oss råder det inga tvivel om MEN omfattningen av denna påverkan är större än många kan tro. Föreställ dig att varje gång du sneglar på din telefon eller surfplatta kickar kroppens belöningssystem igång och du får en stor adrenalin rusch. Förhöjda nivåer av vårt hormon adrenalin innebär en kedjereaktion där även vår kortisol ökar. Då kroppen behöver öka produktionen av kortisol kommer kroppens byggstenar att gå åt till denna produktion istället för att bygga hormoner vilket resulterar i exempelvis för lite progesteron. Detta är alltså något som vi dagligen utsätter våra kroppar för – inte konstigt att så många kvinnor lider av obalanser.

För låga nivåer av progesteron (ofta det som många lider av i klimakteriet där balansen mellan östrogen och progesteron är ojämn) är något som byggs upp över tid. Om du under en längre tid har använt något graviditets- skydd som på syntetisk väg tillverkar progesteron kan man ana att kroppens egna tillverkning sätts ur spel, vilket många gånger kan leda till för låga nivåer av progesteron senare i livet. Kanske känner du igen dig i upplevelsen av att ha något PMS-symtom i 20-års åldern som sedan i 30- års åldern plötsligt har ökat till minst fem olika PMS-symtom. Du kanske tänker att det hör till det normala och att livet fortsätter som vanligt trots höga toppar och mycket låga dalar flera gånger i månaden. Faktum är att det inte alls behöver vara så och tur är väl det!

Photo by Andre Moura on Pexels.com

Tyvärr pratas det inte så mycket om kvinnors hormonhälsa och om PMS och att det faktiskt går att göra mycket för att navigera genom dessa olika faser och fortfarande må bra.

När vi använder olika graviditetsskydd har vi ingen normal menstrationscykel med de olika cykliska faserna. Som jag tidigare skrev är mensen ett stort vitalitetstecken. Det är väldigt viktigt för kroppen att ha ägglossning. Man skulle kunna säga att varje gång vi har en ägglossning höjs hälsokontot i kroppen en liten nivå. Varje ägglossning stärker kroppens kärlsystem, skeletthälsa och skyddar hela nervsystemet. Det är med andra ord bra om kroppen har ägglossning under 20-30 års tid (minus de åren du varit gravid). Genom naturliga cykler byggs kroppens hormonella system upp så att du har ett hormonellt skydd även efter din sista ägglossning.

Vi tänker inte på att p-piller är en form av medicinering vi använder som påverkar hela vår kropp. Ibland kanske det är nödvändigt under en kortare period men vi behöver ändå ha i åtanke att det får konsekvenser för oss. Om du har använt graviditets-skydd, exempelvis p-piller under tio års tid behöver kroppen med all säkerhet ganska lång tid för att komma tillbaka till homeosats. P-piller som innehåller syntetisk progesteron riskerar att sätta hela kroppens system ur balans då den egna produktion av progesteron avstannar, detta kan elda upp besvärliga klimakteriet- och PMS symtom.

Vitaminer som stöttar våra endokrina funktioner

Det finns några olika vitaminer jag alltid är noga med att ta för att stötta kroppens biokemiska processer och bidra till god hälsa. B- komplex, Probiotika, Omega-3 (bra för att minska risk för depression) Vitamin-D (framförallt under vinterhalvåret), Magnesium, Vitamin-C och E som hjälper levern att detoxa ur systemet. Undvik även processad mat och socker och håll nere mängden koffein, låt även gärna maten få vara ekologisk. Stress orsakar stor skada i vår kropp så hitta någon form av avslappning eller meditation du kan ta till för att låta kropp och sinne komma ner i varv.

Photo by freestocks.org on Pexels.com

Efter graviditet

Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Efter förlossning kan hormonerna verkligen vara i total kaos i ett bra tag. Inget vi heller pratar om så mycket. Inte heller hur vi ska tänka för att hjälpa kroppen att reparera sig på biokemisk nivå. Den här perioden innebär en stor återställning för kroppen. Undersökningar har visat att efter graviditet och förlossning sker det en enorm strukturell förändring i hjärnan, större förändring än vad som sker under tonåren, det är det ingen som har sagt, eller?!

Vi är helt enkelt en helt ny person.

Hormonerna är rejält nedregleraide så vi behöver bra mat för att återställa balansen och åter-etablera en bra hormonbalans. Tänk här framförallt under den första tiden efter förlossningen mycket fett och mycket proteiner för att bygga hormoner.

Det är fantastisk att vara kvinna och ännu mer fantastiskt med kunskap om hur vi genom livets alla faser kan må bra, känna harmoni och vara stabila. Det krävs bara att vi rotar lite i kunskapen och ägnar lite tid åt att lära oss mer om hur vi genom kost, livsstil, olika kosttillskott och stresshantering kan optimerar vår hälsa.