Kronisk inflammation och depression

Kronisk inflammation och depression
Tänk hur många som lider av depression i vårt samhälle. Vi går till läkaren, får medicin utskriven som på kemisk väg ska balansera vårt inre och få oss att må bra igen. Så här går det ofta till inom den vanliga skolmedicinen, men en depression behöver inte enbart bero på en kemisk obalans i hjärnan. Depressionen kan även bero på andra livsstilsfaktorer som orsaker kronisk inflammation i kroppen och som därmed ger en depression.

Tänk om man inom den konventionella vården idag kunde arbeta lite bredare – gå till botten med problem. Vad är orsaken egentligen? Varför uppstod problemet från början? Kan det möjligen finnas en koppling mellan personens livsstil, kostval, träning och vila och depressionen? Eller är det bara en kemisk obalans i hjärtan som man måste medicinera bort?

Stress är som bekant ett ganska utbrett problem i samhället idag. Skrämmande nog på alla nivåer och den kryper allt längre ner i åldrarna. Man skulle kunna beskriva stressen som en pandemi som breder ut sig över världen och som gör oss sjuka. Bortsett från att stress faktiskt är någonting positivt, som när den används rätt gynnar människans överlevnad. För hur skulle vi annars överleva en sabeltandad tiger på savannen för 1000-tals år sedan om vårt stressystem inte kopplades på och fick oss att antingen fly eller stanna kvar och kämpa. Det är inte den stressen som är den negativa det är den mentala stressen som bryter ner oss sakta sakta…

Photo by Pixabay on Pexels.com

Trots den ENORMA utveckling som har skett på alla plan under de senaste 100, ja 1000 åren, har vår fantastiska hjärna inte utvecklas nämnvärt under dessa år. Vi fungerar ungefär likadant vilket ställer till det rejält för oss i vardagen. Hoten idag är ingen sabeltandad tiger på savannen utan istället deadlines på jobbet, skilsmässor, barnens aktiviteter, trassliga relationer, ekonomin etc. etc. Alla dessa mentala hot som ständigt skuggar vår himmel leder till samma biologiska stressreaktion i kroppen som den där tigern för 1000 år sedan. Hjärnan ser ingen skillnad på fysiska hot och mentala hot vårt system kopplar på samma mekanismer.

Många av oss går omkring med ständig stress i kroppen som försämrar livskvalitet på alla plan. Vardagstempot är ofta högt, omänskligt högt, och vi ska hinna med mer under en dag idag än vad stenåldersmänniskan hann med under en hel livstid! Inte undra på att det blir kortslutning och vi att vi tillslut klappar ihop. Vår kropp och vår hjärna är inte byggd för att klara denna påfrestning. Vi är inte byggda för att gå omkring med ett konstant påkopplat stressystem i kroppen – det gör oss sjuka!

Photo by Pixabay on Pexels.com

Så vad är det då som gör att den kroniska stressen påverkar oss så negativt?

Svaret är bland annat stresshormonet Kortisol. Kortisol har en fantastisk funktion i kroppen men när allt fungerar som det ska. Men det får förödande konsekvenser om dessa nivåer är konstant förhöjda och om vi aldrig får en chans att koppla av och vila! När kroppens stressystem är påkopplat är även immunförsvaret högaktivt. Ett aktivt immunförsvar innebär inflammation i kroppen. Ett ständigt förhöjt stressystem men konstanta höga kortisol nivåer i kroppen leder till – kronisk inflammation. Jag har skrivit om det tidigare – vi vill INTE ha kronisk inflammation i kroppen. Många av våra degenerativa sjukdomar (som bryter ner oss när vi blir äldre, stroke, hjärtattack, demens etc) beror på just kronisk inflammation.

Stress finns på alla plan i livet och det finns många sätt vi kan minska stressen i livet. Dålig kost orsakar stress i kroppen. Dålig mat av dåligt kvalitet, halvfabrikat, processad mat och socker gör oss sjuka. Det drar igång vårt försvar och triggar inflammationer. Ser ni kopplingen? Tidsbristen och stressen leder många gånger till att man ger efter i mataffären på väg hem från jobbet och slänger ner några färdigrätter till kvällen middag. Eller stannar till vid Mac Donalds och fyller bilen med hamburgare till hela familjen. Man orkar helt enkelt inte med allt och forsätter det så år ut och år in, toppat med massa vetemjöl och socker ligger inflammationen och pyr i kroppen. Denna kronisk inflammation som kan ligga bakom depressioner.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Tänk om man inom sjukvården idag tittade lite mer på människans livsstil. En person med depression framför mig – hur ser personens livsstil ut? Finns det tid för vila och återhämtning? Hur ser kosten ut? Hur ser sömn ut? Alla dessa bitar är helt avgörande för att våra hormoner ska hållas i balans i kroppen och våra system ska fungerar som tänkt. När någon del brister, ja då hamnar vi ur balans och inflammationen börjar glänta på dörren. Detta är ingen snabb process. Även om vi inte drabbas av depression och vi tycks må bra kan det ligga på lur och pyra i kroppen under decennier. Plötslig symtom eller en diagnos kopplar vi inte alltid till vår livsstil 20 kanske 30 år tillbaka i tiden….men vi kanske borde…

Förläng livet på cellnivå!

Förläng livet på cellnivå!

Nu ska jag bjuda på något verkligt intressant! Tänkt att vi faktiskt kan påverka vår egna livslängd med våra livsstilsval. Ibland låter det enkelt men ändå komplext på något vis. Vi kan inte se in i oss själva och vi vet inte riktigt vad det är för mekanismer där inne som spelar roll för förlängd livslängd. Spännande forskning visar att våra cellers ”svansar” Telomererna spelar stor roll för hur gamla vi blir. Forskning visar att telomererna påverkar våra liv på bred front!

Vad är det som gör att vissa människor aldrig ser ut att åldras en dag? Hyn är slät och len som ett barnansikte och vitalitet och livsgnista sprakar ur deras ögon. Bra gener säger man kanske och det ligger mycket i det uttrycket. Våra dagliga val påverkar nämligen hur långa dessa cell-svansar blir och därmed även hur långt vårt liv blir – skrämmande och fantastiskt på samma gång!

I våra kroppar finns Kromosomer – DNA paketen och det är ändarna på dessa kromosomer som är ganska speciella. Dessa små ändar har man döpt till Telomerer, från grekiskans Telo= slut, och Mer= del. Den här änden på generna och dess längd är kopplad till vår subjektiva ålder – till en fysiologisk ålder. Kortare Telomerer är ofta kopplade till låggradig kronisk inflammation och man kan se att personer som oftare är sjuka och dåliga och ser äldre ut har kortare Telomerer.

Jag har skrivet om Telomerer tidigare och hur vi kan förlänga dessa svansar genom meditation. Min favorit är SA-TA-NA-MA meditationen som nobelpristagaren Elizabeth Blackburn har forskat på och som visat fantastiska resultat. Spana in inlägget HÄR.

Men hur ser då sambandet ut mellan inflammationer och Telomerer i kroppen?

Stora livspsykologiska trauman påverkar vår biologiska inre miljö.

Genom en forskningsstudie av Elissa Epel studerade man mammor med sjuka barn och kunde se hur denna ofta psykologiska stress påverkade mammornas Telomerer som blev kortare. Studien visade alltså tydligt hur barnens sjukdomstillstånd kom att påverka mammornas Telomerer och därmed deras livslängd. Mammorna var mätbart äldre på DNA nivå!

Social stress är väldigt skadligt för oss

Denna intressanta studie visar hur känslolivet tydligt påverkar vår livslängd. Att låggradig stress och trauma får stora negativa effekter på vår inre miljö och skapar obalanser i våra kroppar. Länken mellan låggradiga inflammation och kortare Telomerer är direkt. När inflammationen skadar cellerna och telomererna förkortas börjar cellerna att torka ihop och det bildas inflammations ämnen i kroppen – cirkeln är igång. Cellulärt åldrande= inflammation = cellulärt åldrande = inflammation.

Känslotillstånd är alltså direkt sammanlänkat med livslängd. Studier visar att lägre socioekonomisk status är en markör för en kortare livslängd. Dödlighet i folksjukdomar har man länge känt till är kopplade till socioekonomisk status och nu visar alltså forskning från Elissa Epel att utsatthet och utanförskap och känslorna förknippat med detta påverkar våra Telomerer.

Åldrande och Mitokondrier

Man pratar ofta om åldrandet kopplat till inflammation. Något som blir väldigt intressant här är våra cellers mitokondrier. Dessa små apparater som står för hela vår ämnesomsättning. Vitalitet och livskraft på den här nivån är helt avgörande för oss. Vi känner oss starkare om den här mekanismen fungerar bra, om mitokondrierna kan arbeta ordentligt.

Forskning visar att kortare Telomerer och sämre fungerande mitokondrier hänger ihop. Det blir alltså väldigt tydligt hur låggradiga inflammationer, hur stressen påverkar vår livslängd!

Stress i det här sammanhanget är ett brett begrepp. Det kan handla om emotionell stress, fysiologiskt stress men även en dålig kost som utsätter kroppen för ständig överbelastning. Den dåliga kosten symboliserar framförallt transfetter och socker och läsk. Läsk är heeeelt förödande. Det har visat sig att läsk direkt påverkar längden på våra telomerer. Ibland blir man mörkrädd när man ser hur läskhyllorna tornar upp sig i kilometerlånga rader i mataffären. Skrämmande knallblåa och giftgula inflammationsdrivande läskblaser – hua!!!!

Läsk driver inflammationer i kroppen direkt. Tänk att barns Telomerer påverkas direkt av denna läskkonsumtion. Läsk till fredagsmyset är ett stor NO-NO i vår familj. Alla gånger vi kan undvika att köpa något med tillsatt socker i mataffären är alltså en stor hälsovinst!

Allt som är inflammationsdrivande är därmed livsförkortande så tänk att vi genom våra dagliga val kan påverka vår livslängd!

Hur vi bryter de negativa vanorna, fortsättning följer…..